head_bg

Shkëmbimi i njohurive të rrëshirës së kationit

SUK6`[YHY5PWF~P7Y6}OBFH

Rrëshirat e shkëmbimit të kationeve përdoren për të trajtuar hiperkalieminë duke përshpejtuar humbjen e kaliumit përmes zorrëve, veçanërisht në kontekstin e daljes së dobët të urinës ose para dializës (mjeti më efektiv i trajtimit të hiperkaliemisë). Rrëshirat përbëhen nga grumbullime të molekulave të mëdha të patretshme që mbajnë ngarkesa negative fikse, të cilat lidhin lirshëm jonet (kationet) me ngarkesë pozitive; këto shkëmbehen lehtësisht me kationet në mjedisin e lëngshëm në një masë që varet nga afiniteti i tyre për rrëshirën dhe përqendrimi i tyre.

Rrëshirat e ngarkuara me natrium ose kalcium shkëmbejnë këto katione në mënyrë preferenciale me katione kaliumi në zorrë (rreth 1 mmol kalium për g rrëshirë); kationet e liruara (kalcium ose natrium) absorbohen dhe rrëshira plus kaliumin e lidhur kalon në feces. Rrëshira jo vetëm që parandalon thithjen e kaliumit të gëlltitur, por gjithashtu merr kaliumin e sekretuar normalisht në zorrë dhe zakonisht absorbohet.

Në hiperkaliemi, administrimi oral ose klizmat mbajtëse të një rrëshire polistiren sulfoniate mund të përdoren. Një rrëshirë në fazën e natriumit (Resonium A) padyshim që nuk duhet të përdoret në pacientët me insuficiencë renale ose kardiake pasi mund të rezultojë mbingarkesë e natriumit. Një rrëshirë në fazën e kalciumit (Calcium Resonium) mund të shkaktojë hiperkalcemi dhe duhet të shmanget në pacientët e predispozuar, p.sh. ata me mieloma të shumëfishtë, karcinoma metastatike, hiperparatiroidizëm dhe sarkoidozë. Me gojë ato janë shumë të pakëndshme dhe pasi pacientët me klizmë rrallë arrijnë t'i mbajnë ato për aq kohë sa është e nevojshme (të paktën 9 orë) për të shkëmbyer kalium në të gjitha vendet e disponueshme në rrëshirë.

C)[KCC7}[W3T36823TG)(QW

Koha e postimit: 24 qershor-2021